دپارتمان تخصصی کودک و نوجوان - مرکز روانشناسی و روانپزشکی برگ سبز

دپارتمان‌ تخصصی کودک و نوجوان

تشخیص و درمان در دپارتمان تخصصی کودک و نوجوان کلینیک برگِ سبز و همچنین برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای گروه‌های مختلف جامعه بخصوص والدین گرامی، راهبرد اصلی ما در برگِ سبز است که به روش‌های زیر اجرا می‌شود:

۱. رویکردهای درمانی مشخص
۲. درمان های تخصصی
۳. ایجاد کارگروه‌های درمانی
۴. برگزاری کمیسیون‌های تشخیصی با تیم کامل متخصصین
۵. اجرای آزمون‌های روانسنجی

۶. برگزاری کمیسیون‌های ارزیابی و برنامه ریزی طرح درمانی با تیم کامل متخصصین
۷ . درمان فردی یا گروهی همه جانبه و جامع
۸. درمان‌های مکمل
9. برگزاری کارگاه‌های آموزشی

تشخیص، ارزیابی و طراحی برنامه درمانی کاری دقیق، پیچیده و نیازمند مشارکت و همکاری گروه‌های گوناگون متخصصین است. درمانگران برگِ سبز از جنبه‌های مختلف یک کودک یا نوجوان درمانجو را مورد بررسی و کنکاش قرار می‌دهند و بر اساس یافته‌های حاصل از ارزیابی، اهداف درمانی ویژه کودک یا نوجوان درمانجو طراحی می‌گردد.

خدمات دپارتمان تخصصی کودک و نوجوان کلینیک برگ سبز

پیمایش به بالا