درمانگران - مرکز روانشناسی و روانپزشکی برگ سبز

درمانگران برگِ سبز

دکتر مجید ابراهیم پور

روانشناس کودک

دکترای تخصصی (PH.D) روانشناسی کودکان استثنائی

دکتر مینا مجتبایی

روانشناس بالینی

دکترای تخصصی (PH.D) روانشناسی

دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه

دکتر سید عباس تولایی

روانپزشک

دکترای تخصصی (PH.D) روانشناسی

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه

سیده زهرا میرحسینی

زوج درمانگر (مشاوره پیش از ازدواج)

فوق لیسانس روانشناسی بالینی

شماره عضویت نظام روانشناسی: ۱۵۰۷۶۱۹

دکتر هادی هاشمی رزینی

دکتر هادی هاشمی رزینی

روانشناس بالینی

دکترای تخصصی (PH.D) روانشناسی

دارای دو مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی و روانشناسی کودک و نوجوان

عضو سازمان نظام روانشناسی کشور

دکتر سید وحید تولایی

مشاوره

دکترای مشاوره

شماره عضویت نظام روانشناسی: ۲۳۰۳۸

شماره پروانه اشتغال: ۱۳۹۹۱۲۷

دکتر مرتضی آقایی

روان‌درمانگر

دکترای روانشناسی بالینی

نادیا نارونی

دکتر نادیا نارونی

روانشناس و روان درمانگر

دکترای روانشناسی مدیریت

مژگان یزدان‌بخش

نوروتراپیست

فوق لیسانس روانشناسی عمومی 

مینا شیرمحمدعلی

روانشناس

فوق لیسانس روانشناسی بالینی

شماره عضویت نظام روانشناسی: ۴۲۹۳۰

شیما محمد ولی بیگی

سکس‌تراپیست

فوق لیسانس روانشناسی بالینی

عسل سلیمانی

روانشناس کودکان استثنائی

فوق لیسانس روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی

شماره عضویت نظام روانشناسی: ۳۵۳۱۷

شماره پروانه اشتغال: ۶۸۸۳

سارا محمدی

روانشناس کودک و بازی درمانگر

فوق لیسانس روان­شناسی عمومی

شماره عضویت نظام روانشناسی: ۱۷۸۵۶۳۴

پیمایش به بالا