درمانگران - مرکز روانشناسی و روانپزشکی برگ سبز

درمانگران برگِ سبز

دکتر مجید ابراهیم پور

روانشناس کودک

دکترای تخصصی (PH.D) روانشناسی کودکان استثنائی

دکتر مینا مجتبایی

روانشناس بالینی

دکترای تخصصی (PH.D) روانشناسی

دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه

دکتر سید عباس تولایی

روانپزشک

دکترای تخصصی (PH.D) روانشناسی

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه

سیده زهرا میرحسینی

زوج درمانگر (مشاوره پیش از ازدواج)

فوق لیسانس روانشناسی بالینی

مژگان یزدان‌بخش

نوروتراپیست

فوق لیسانس روانشناسی عمومی 

دکتر سید وحید تولایی

مشاوره

دکترای مشاوره

مرتضی آقایی

روانشناس

فوق لیسانس روانشناسی بالینی

سارا محمدی

روانشناس کودک و بازی درمانگر

فوق لیسانس روان­شناسی عمومی

شیما محمد ولی بیگی

سکس‌تراپیست

فوق لیسانس روانشناسی بالینی

محمد مهرگان

روانشناس و مشاور

فوق لیسانس مشاوره

مینا شیرمحمدعلی

روانشناس

فوق لیسانس روانشناسی بالینی

عسل سلیمانی

روانشناس کودکان استثنائی

فوق لیسانس روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی

رعنا مرادی

روانشناس کودکان استثنائی

فوق لیسانس روانشناسی کودکان استثنائی

اسکرول به بالا