سوالات قبل از ازدواج؛ بدون پرسیدن این ۱۰۰ سوال ازدواج نکنید! - مرکز روانشناسی و روانپزشکی برگ سبز
سوالات قبل از ازدواج؛ بدون پرسیدن این ۱۰۰ سوال ازدواج نکنید!

سوالات قبل از ازدواج؛ بدون پرسیدن این ۱۰۰ سوال ازدواج نکنید!

سوالات قبل از ازدواج به مجموعه‌ای از سوالات و ابهاماتی اشاره دارد که افراد قبل از ورود به ازدواج باید به آنها پاسخ دهند یا حداقل در مورد آنها تفکر کنند. این سوالات به منظور روشن شدن نقاط قوت و ضعف رابطه، تطابق‌ها و تضادها، اولویت‌ها و ارزش‌ها، مسائل مالی، تصمیم گیری در مورد فرزندان، حقوق و تعهدات، حمایت و پشتیبانی، روابط خانوادگی، سلامت روان و جسمانی و انتظارات مربوط به زندگی مشترک پرسیده می‌شود. پاسخ به این سوالات به افراد کمک می‌کند تا روشنایی بیشتری درباره تصمیم خود داشته باشند و مشکلات آینده را پیش بینی کنند.

سوالات قبل از ازدواج؛ بدون پرسیدن این ۱۰۰ سوال ازدواج نکنید!
سوالات قبل از ازدواج؛ بدون پرسیدن این ۱۰۰ سوال ازدواج نکنید!
سوالات قبل از ازدواج؛ بدون پرسیدن این ۱۰۰ سوال ازدواج نکنید!

سوالات قبل از ازدواج در حوزه مسائل مالی

1. آیا شما و همسر آینده‌تان دارای بدهی یا وامی هستید؟
2. چگونه به مدیریت و پرداخت بدهی‌ها و وام‌ها نگریسته می‌شود؟
3. آیا شما و همسر آینده‌تان دارای پس‌انداز یا حساب بانکی مشترکی هستید؟
4. چگونه به مدیریت مالی خانواده نگریسته می‌شود؟
5. آیا شما و همسر آینده‌تان از نظر اقتصادی هدف‌های مشترکی دارید؟
6. چگونه تصمیم‌گیری در مورد خریدهای بزرگ مثل خانه یا ماشین را در نظر می‌گیرید؟
7. آیا شما و همسر آینده‌تان برنامه‌ریزی مالی بلندمدت دارید؟
8. آیا شما و همسر آینده‌تان در مورد تقسیم بندی هزینه‌های روزمره اتفاق نظر دارید؟
9. آیا شما و همسر آینده‌تان در مورد سرمایه‌گذاری و سوددهی پول مشترک اتفاق نظر دارید؟
10. آیا شما و همسر آینده‌تان در مورد استفاده از کارت اعتباری یا وام بانکی اتفاق نظر دارید؟

11.در حال حاضر چقدر سرمایه و درآمد دارید؟

12.آیا در مورد دارایی های خود بعد از مرگ تصمیم گرفته اید؟

13.اگر مشکلات مالی داشته باشیم، آیا شغل دوم انجام می دهی؟

14.اگر کسی از اعضای خانواده بخواهد پول قرض بگیرد، چه میکنی؟

15.چه کسی خرج های خانه را مدیریت می کند؟

16.اگر پول نامحدود داشته باشید، با آن چه می کنید؟

17.ترجیح می دهید پولدار و ناراحت باشید یا فقیر و خوشحال؟

سوالات قبل ازدواج در مورد تربیت فرزند و بچه دار شدن

1. آیا شما و همسر آینده‌تان تصمیم دارید بچه دار شوید؟
2. چگونه به تربیت فرزند نگریسته می‌شود؟
3. آیا شما و همسر آینده‌تان در مورد نقش وظیفه‌های والدین اتفاق نظر دارید؟
4. آیا شما و همسر آینده‌تان در مورد تعیین حدود و محدودیت‌های بچه‌داری اتفاق نظر دارید؟
5. آیا شما و همسر آینده‌تان در مورد تربیت اخلاقی و ارزش‌های خانوادگی اتفاق نظر دارید؟
6. آیا شما و همسر آینده‌تان در مورد تحصیلات و توسعه تحصیلی فرزندان اتفاق نظر دارید؟
7. آیا شما و همسر آینده‌تان در مورد سلامت جسمی و روانی فرزندان اتفاق نظر دارید؟
8. آیا شما و همسر آینده‌تان در مورد تعاملات خانوادگی و روابط فرزند-والدین اتفاق نظر دارید؟
9. آیا شما و همسر آینده‌تان در مورد تعاملات فرزند با جامعه و دوستان اتفاق نظر دارید؟
10. آیا شما و همسر آینده‌تان در مورد تعهدات مالی و مسئولیت‌های مالی در قبال فرزندان اتفاق نظر دارید؟

سوالات قبل از ازدواج در حوزه مسائل خانوادگی 

1. آیا هر دو طرف ازدواج به عنوان یک تعهد جدی در نظر می‌گیرند؟
2. آیا هر دو طرف ازدواج به عنوان یک تغییر عمده در زندگی خود می‌بینند؟
3. آیا هر دو طرف تصمیم دارند که در زمینه مسائل مالی و اقتصادی با هم همکاری کنند؟
4. آیا هر دو طرف ازدواج به عنوان یک فرصت برای رشد شخصی و روحی می‌بینند؟
5. آیا هر دو طرف تصمیم دارند که به صورت مشترک مسئولیت‌های خانوادگی را بپذیرند؟
6. آیا هر دو طرف ازدواج به عنوان یک فرصت برای ساختن یک خانواده متعهد و پایدار می‌بینند؟
7. آیا هر دو طرف تصمیم دارند که در مسائل تربیت و تعلیم فرزندان خود با هم همکاری کنند؟
8. آیا هر دو طرف تصمیم دارند که در مسائل خانوادگی به صورت باز و صادق صحبت کنند؟
9. آیا هر دو طرف ازدواج به عنوان یک فرصت برای ایجاد رابطه نزدیک و اعتماد بین خود می‌بینند؟
10. آیا هر دو طرف تصمیم دارند که در مسائل روحانی و مذهبی با هم هماهنگ باشند؟

سوالات قبل از ازدواج در مورد مسائل عاطفی 

1. آیا هر دو طرف ازدواج به عنوان یک فرصت برای تجربه عشق و علاقه درک می‌کنند؟
2. آیا هر دو طرف تصمیم دارند که در مسائل عاطفی با هم همکاری کنند و به یکدیگر حمایت کنند؟
3. آیا هر دو طرف تصمیم دارند که به صورت صادق و باز در مورد احساسات و نیازهای خود صحبت کنند؟
4. آیا هر دو طرف تصمیم دارند که به یکدیگر احترام بگذارند و مراقبت کنند؟
5. آیا هر دو طرف تصمیم دارند که به صورت فعال در تقویت رابطه عاطفی خود سرمایه‌گذاری کنند؟
6. آیا هر دو طرف تصمیم دارند که در مسائل روحانی و ارزش‌های عمیق خود با هم هماهنگ باشند؟
7. آیا هر دو طرف تصمیم دارند که به یکدیگر حمایت کنند و در مواجهه با چالش‌های عاطفی با هم همکاری کنند؟
8. آیا هر دو طرف تصمیم دارند که در مسائل مربوط به خانواده و روابط خانوادگی با هم همکاری کنند؟
9. آیا هر دو طرف تصمیم دارند که در مسائل مربوط به رضایت جنسی و احساسات عاطفی با هم صحبت کنند و به یکدیگر احترام بگذارند؟
10. آیا هر دو طرف تصمیم دارند که در ساخت یک رابطه عاطفی پایدار و متقابل با هم همکاری کنند؟

سوالات مهم قبل از ازدواج در حوزه مسائل جنسی

1. آیا هر دو طرف تصمیم دارند که در مورد مسائل جنسی صحبت کنند و به یکدیگر احترام بگذارند؟
2. آیا هر دو طرف تصمیم دارند که در مورد نیازها و ترجیحات جنسی خود با هم صحبت کنند و به یکدیگر راهنمایی کنند؟
3. آیا هر دو طرف تصمیم دارند که به صورت باز و صادق درباره تجربه‌ها، احساسات و نگرانی‌های جنسی خود صحبت کنند؟
4. آیا هر دو طرف تصمیم دارند که در مورد رضایت جنسی، مرزها و حقوق جسمانی با هم بحث کنند و قوانین و مقررات را رعایت کنند؟
5. آیا هر دو طرف تصمیم دارند که به یکدیگر احترام بگذارند و در مورد مسائل جنسی با هم همکاری کنند؟
6. آیا هر دو طرف تصمیم دارند که در مورد تجربه‌های جنسی قبل از ازدواج، بیماری‌های منتقله جنسی، روش‌های پیشگیری و سلامت جنسی با هم صحبت کنند؟
7. آیا هر دو طرف تصمیم دارند که در صورت بروز مشکلات جنسی، با هم مشورت کنند و به دنبال راه حل‌های مشترک باشند؟
8. آیا هر دو طرف تصمیم دارند که به یکدیگر حمایت کنند و در مسائل مربوط به رضایت جنسی با هم همکاری کنند؟
9. آیا هر دو طرف تصمیم دارند که در ارتقاء و تقویت رابطه جنسی خود با هم همکاری کنند؟
10. آیا هر دو طرف تصمیم دارند که در مورد تغییرات فیزیولوژیک و عوامل مؤثر بر رضایت جنسی با هم صحبت کنند و به یکدیگر حمایت کنند؟

سوالات مهم قبل از ازدواج در مورد سلامت جسم و روان

1. آیا هر دو طرف تصمیم دارند که در مورد سلامت جسمی خود و یکدیگر اطلاعات کافی داشته باشند؟
2. آیا هر دو طرف تصمیم دارند که به صورت باز و صادق درباره مشکلات جسمی خود صحبت کنند و به یکدیگر حمایت کنند؟
3. آیا هر دو طرف تصمیم دارند که در صورت بروز مشکلات جسمی، با هم مشورت کنند و به دنبال راه حل‌های مشترک باشند؟
4. آیا هر دو طرف تصمیم دارند که به یکدیگر در مراقبت از سلامت جسمانی کمک کنند و به رعایت توصیه‌های پزشکان اهمیت بدهند؟
5. آیا هر دو طرف تصمیم دارند که در مورد روش‌های پیشگیری از بروز بیماری‌های جنسی با هم صحبت کنند و به یکدیگر راهنمایی کنند؟
6. آیا هر دو طرف تصمیم دارند که در صورت نیاز به مراجعه به پزشک، با هم همکاری کنند و به یکدیگر حمایت کنند؟
7. آیا هر دو طرف تصمیم دارند که در مورد تغذیه سالم و فعالیت بدنی منظم با هم صحبت کنند و این مسائل را در روزمره خود رعایت کنند؟
8. آیا هر دو طرف تصمیم دارند که به یکدیگر در مقابله با استرس‌ها و مشکلات روانی کمک کنند و در صورت نیاز به مشاوره روانشناسی، با هم همکاری کنند؟
9. آیا هر دو طرف تصمیم دارند که در مورد تأثیرات روابط خانوادگی و اجتماعی بر سلامت جسم و روان با هم صحبت کنند و به یکدیگر حمایت کنند؟
10. آیا هر دو طرف تصمیم دارند که در ارتقاء سلامت جسم و روان خود با هم همکاری کنند و به یکدیگر انگیزه بدهند؟

سوالات قبل از ازدواج در مورد اوقات فراغت و تفریح

1. آیا هر دو طرف تصمیم دارند که در مورد سبک زندگی و سرگرمی‌های مورد علاقه خود با هم صحبت کنند و به یکدیگر احترام بگذارند؟
2. آیا هر دو طرف تصمیم دارند که در مورد تفریحات مورد علاقه خود با هم صحبت کنند و برنامه‌های مشترکی برای گذراندن اوقات فراغت داشته باشند؟
3. آیا هر دو طرف تصمیم دارند که در صورت تفاوت در سلیقه‌ها و علاقه‌های تفریحی، به یک توافق مشترک برسند و به یکدیگر احترام بگذارند؟
4. آیا هر دو طرف تصمیم دارند که به یکدیگر فضای خصوصی برای تفریح و اوقات فراغت بدهند و به نیازهای شخصی همدیگر احترام بگذارند؟
5. آیا هر دو طرف تصمیم دارند که در مورد استفاده از رسانه‌های اجتماعی و اینترنت در اوقات فراغت با هم صحبت کنند و محدودیت‌های مشترکی را برای خود قائل شوند؟
6. آیا هر دو طرف تصمیم دارند که در صورت نیاز به استراحت و آرامش، به یکدیگر اجازه دهند و حمایت کنند؟
7. آیا هر دو طرف تصمیم دارند که در مورد سفرهای تفریحی و گذراندن اوقات فراغت خارج از منزل با هم صحبت کنند و برنامه‌های مشترکی داشته باشند؟
8. آیا هر دو طرف تصمیم دارند که در صورت علاقه به فعالیت‌های خلاقانه و هنری، با هم همکاری کنند و یکدیگر را در این زمینه حمایت کنند؟
9. آیا هر دو طرف تصمیم دارند که در صورت علاقه به ورزش و فعالیت‌های بدنی، با هم همکاری کنند و برای حفظ سلامت جسمانی خود تلاش کنند؟
10. آیا هر دو طرف تصمیم دارند که در مورد تأثیرات تفریحات و اوقات فراغت بر روابط خانوادگی و روانشانسی با هم صحبت کنند و به یکدیگر حمایت کنند؟

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا